تبلیغات
دومینو - هممون از این کار لذت می بریم امتحانش مجانیه!!!!!
شعار من و تو : شانس نام مستعار خدا در جایی است که نمی خواهد امضایش پای داده هایش باشد
آیا از Dominoo راضی هستید؟


میدونم هممون از این کار لذت می‌بریم! هنوز دلیلش برام روشن نشده!
خوب دلیل مهم نیست! مهم اینه که لذت بخشه!
بدون حرف اضافه تر، اسپیکر رو روشن کنید، کلیک کنید، هر چقدر دوست دارید حال کنید!برین به این لینک:


                               
کلید کنید