تبلیغات
دومینو - بخون و لذت ببر!!!!!!!!!(2)
شعار من و تو : شانس نام مستعار خدا در جایی است که نمی خواهد امضایش پای داده هایش باشد
آیا از Dominoo راضی هستید؟اگرمیخواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد
باور محال بودنش را عوض کن .


برنده می گوید مشکل است، اما ممکن
و بازنده می گوید ممکن است، اما مشکل .


تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی!
یکی دیروز و یکی فردا .سعی نکن متفاوت باشی!

فقط "خوب باش"

خوب بودن به اندازه ی کافی متفاوت است...